Tauren

Pojištění

zastupujeme pojišťovnu Union a nabízíme kompletní cestovní pojištění v následujícím rozsahu : 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů

 pojištění typu B

1. pojištění léčebných výloh

ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti - limit pojistného plěnní 100.000 EUR

převoz tělesných ostatků - limit pojistného plnění 7.000 EUR

nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek - limit pojistného plnění 100 EUR

ošetření jednoho zubu/celkem za všechny zuby - limit pojistného plnění 100 EUR/max 300 EUR

asistenční služba - 24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí - bez limitu

2. pojištění zavazadel - poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí - limit pojistného plnění 10.000 Kč, max. 5.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč

opožděné dodání zavazadel leteckou společností - nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb - min. 24 hod max. 48 hod. - 100 EUR, déle než 48 hod. - 300 EUR

ztráta dokladů - náklady na obstarání náhradních dokladů - limit pojistného plnění 350 EUR

3. pojištění odpovědnosti za škodu

škoda na zdraví - limit pojistného plnění 100.000 EUR

škoda na majetku - limit pojistného plnění 35.000 EUR

náklady na advokáta/náklady kauce - limit pojistného plnění 2.000 EUR/3.000 EUR

celkem z anáklady na advokáta/náklady kauce - limit pojistného plnění max. 5.000 EUR

4. pojištění storna zájezdu

choroba, úraz, živelná událost, trestný čin - limit pojistného plnění 80% stornopoplatku

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby - limit pojistného plnění 100% stornopoplatku

max. 12000 Kč/1 osoba, celkem max. 36.000 Kč